| Formuláře ZDARMA | FormOffice | Snadné hubnutí | Zbrojní průkaz | Recepty doma | Hromadné emaily | Počítej Kalorie | Email šablony | Pletení | VařímeRecepty.cz | Omalovánky | DWN.cz | Rybář | EET Účtenky | Domácí účto |

Zásady ochrany osobních údajů

Výrobce software Roubec Software s.r.o. se zavazuje chránit vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") vysvětlují, jak využíváme informace, které o vás shromažďujeme, jak nás můžete informovat, pokud chcete omezit použití těchto údajů a postupy, které dodržujeme k ochraně vaše soukromí.

Kontaktní údaje
Webové stránky jsou provozovány firmou Roubec Software s.r.o., kontaktní adresa: Vysočany 47, 67107 Vysočany, ČR
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úvod
1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákony České republiky o ochraně osobních údajů.
2. Tyto postupy se vztahují na poskytování našich služeb a nikoliv na webové stránky, na které lze přejít z našich stránek nebo prostředníctvím námi poskytovaných služeb.
3. Pokud dojde ke změně v těchto Zásadách upozorníme na změnu na našich stránkách a plné znění bude zveřejněno zde.

Zpracovávané údaje
Zpracováme tyto osobní údaje v souvislosti s prodejem softwaru a jeho technickou podporou:
- jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, stát, e-mail a v případě dodání pro firmu nebo organizaci název firmy nebo organizace, IČ, DIČ. Tyto údaje jsou vyžadovány pro uskutečnění dodávky
- telefon - údaje, jejichž sdělení je volitelné

Účel zpracování
Údaje je nutné zpracovat za účelem dodání softwaru, vystavení daňových dokladů, vedení účetní a daňové evidence, marketingu - zasílání newsletterů, evidence licencí.

Doba zpracování
Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou zákonem k uchování daňových dokladů (10let) a z důvodu potřeby evidence vydaných licencí na software (až 80 let).

Využívání osobních informací
1. Získané osobní údaje můžeme použít pro: administrativní, provozní a marketingové účely , pro komunikaci s vámi o službách, které využíváte, nebo o jakýchkoliv změnách v poskytovaných službách. Shromážděné osobní údaje poskytneme jiným společnostem pouze v případě, pokud to bude nezbytně nutné k provádění našich služeb nebo pokud nám poskytnete souhlas.
2. Pokud porušíte Podmínky užívání, vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám, jako jsou naši právní poradci, a to v rozsahu nezbytném k vyřešení věci.
3. V případě prodeje této společnosti nebo jejího spojení s jinou společností, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty právním poradcům obou stran a potenciálním kupcům a budou postoupeny novým vlastníkům společnosti.
4. Vaše osobní údaje jsme povinni sdělit, pokud to vyžaduje zákon.

Zpracování údajů třetí stranou
Údaje může pro nás zpracovávat také vybraný daňový poradce z důvodu vedení účetnictví, který je vázán mlčenlivostí, povinností zajistit odpovídající zabezpečení údajů a údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou.

Cookies
1. K shromažďování agregovaných informací můžeme využít tzv. "cookies". "Cookie" je malý kousek informace zaslané naším serverem do vašeho webového prohlížeče, který nám umožňuje záznam anonymních dat a vám umožňuje rychlejší pohyb po Stránce. Můžeme použít cookies k řadě účelů, například k tomu, abychom se zjednodušili proces přihlašování, k zajištění bezpečnosti uživatelů a monitorování provozu na Stránkách.
2. Většina prohlížečů Vám umožní vypnout funkci cookie. Pokud chcete vědět, jak to udělat, informace naleznete v nabídce Nápověda ve vašem prohlížeči. Vypnutí funkce cookie může mít ale za následek zpomalení poskytovaných služeb.

Zahraničí
1. Vaše osobní údaje budeme předávat třetím osobám v zahraničí pouze, pokud to bude nezbytně nutné k zajištění vámi požadovaných služeb.
2. Vzhledem ke globální povaze internetu, vámi poskytnuté informace mohou být přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nemají obdobné zásady ochrany osobních údajů. Nicméně vždy zajistíme, aby vaše osobní údaje byly v maximálním bezpečí.

Zabezpečení údajů
V souladu s požadavky českých zákonů na ochranu osobních údajů se řídíme přísnými bezpečnostními postupy při ukládání a poskytování informací, které jste nám svěřili tak, abychom zabránili jejich zneužití. Používáme standardní technologie k zabezpečení vašich osobních dat.

Jiné internetové stránky
Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nejsou zahrnuty do těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud přistupujete na další stránky pomocí uvedených odkazů, provozovatelé těchto stránek mohou od vás shromažďovat informace, které budou použity v souladu s jejich postupy při ochraně osobních údajů, a které se mohou lišit od našich.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat k doložení jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Aktualizace vašich údajů
Pokud chcete aktualizovat vaše osobní údaje, například pokud jste změnili svou e-mailovou adresu, nebo si nepřejete dostávat informace o konkrétním produktu nebo službě informujte nás o tom na kontaktní email a vaše údaje budou aktualizovány hned jak to bude možné.

Kontaktujte nás
Pokud nás chcete kontaktovat s případnými dotazy či připomínkami týkající se našich postupů při ochraně osobních údajů, prosím napište na kontaktní adresu uvedenou výše nebo pošlete e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.