| DWN.cz | Počítej Kalorie | Pletení | Email šablony | EET Účtenky | Omalovánky | Rybář | Snadné hubnutí | VařímeRecepty.cz | Domácí účto | Recepty doma | Zbrojní průkaz | Hromadné emaily | FormOffice | Formuláře ZDARMA |

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují vzájemné vztahy kupujícího a prodávajícího pro oblast prodeje softwaru mezi firmou Roubec Software s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“) a vztahují na softwarové produkty z produkce prodávajícího.

Produktem se rozumí licence (právo) k užívání počítačového programu, případně právo využívat doplňkové služby programu Formix Second Edition

 

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

3. Cena

Aktuálně platné ceny jsou k dispozici na internetových stránkách a jsou uváděné bez DPH. Kupující vždy dostane zboží za cenu platnou v době podání objednávky.

 

4. Objednání produktu

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránkánek nebo e-mailu jsou závazné.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Místem dodání produktu je e-mailová adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování zadaných údajů.

 

5. Dodání produktu

Prodávající dodá elektronicky (emailem) objednávajícímu produkt (licenční údaje) nejpozději do 10 pracovních dní od přijetí platby za objednávku (zpravidla však do druhého pracovního dne) pokud objednávající nepožadoval pozdější termín dodání nebo vyřízení objednávky nebrání jiné objektivní důvody.

Dodáním produktu se rozumí zaslání licenčních informací e-mailem a umožnění stáhnutí programu z webu po dobu 6 měsíců od zaslání licenčních informací. Kupující odpovídá za stažení a instalaci software. Součástí dodávky není tedy nosič, ani instalace software.

 

6. Vrácení produktu

Na produkty se vztahuje § 1837 odst. l občanského zákoníku o nemožnosti ostoupení od smlouvy pro dodávku digitálního obsahu.

Softwarové produkty prodávajícího má každý zákazník možnost předem vyzkoušet v bezplatné demoverzi a podrobně se seznámit s jejich vlastnostmi a používáním před tím, než produkt zakoupí.

Software distribuovaný elektronicky nelze vrátit. Elektronická distribuce je automaticky součástí dodávky i při objednání se zasláním produktu poštou.

Doporučujeme, aby kupující před zakoupením licence důkladně vyzkoušel zkušební/demo verzi software.

 

7. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající vyřídí objednávku a odešle produkt (registrační kódy) na e-mailovou adresu kupujícího.

Pokud prodávající nemůže vyřídit do 10 pracovních dní objednávku, která byla zaplacena, vrátí kupujícímu zaplacenou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti na účet, který byl použitý při platbě převodem z účtu nebo který objednávající prodávajícímu sdělí v případě, že platbu provedl jiným způsobem.

Prodávající nemá povinnost archivovat starší verze softwarových produktů.

Prodávající v žádném případě není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé kupujícímu používáním software.

 

8. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávce správné, pravdivé a kompletní údaje, tak aby objednávku bylo možné na jejich základě vyřídit.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů a evidence vystavených licencí.

 

9. Ostatní ujednání

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

Pokud není obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím občanským zákoníkem a autorským zákonem.